Arculat Immo

A megújuló energiatermelő rendszerek forgalmazója!

Energetikai szakreferensi szolgáltatást biztosítunk elsősorban vállalkozásoknak.

Energetikai szakreferens -jogosultsággal rendelkező energetikai szakértő, aki független külső tanácsadóként működik közre a vállalkozás energiafelhasználásának optimalizálásában.

 

Jogszabályilag a 2015. évi LVII. törvény előírja, hogy azon gazdálkodó szervezeteknek, amelyek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a:

-400 000 kWh villamos energiát, és
-100 000 m³ földgázt, vagy 3 400 GJ hőmennyiséget

kötelező szakreferenst bevonniuk.

Szolgáltatásunk tartalma

·        Garantált jogszabályi megfelelés

·        A hatósági adatszolgáltatások összeállítása, teljesítése.

·        Minden munkarész, amelyet a jogszabály előír.

·        Az ellátott feladatokról havi és éves beszámoló.

·        Havi díjas, határozatlan idejű megbízás.

Előzetes telefonos, vagy személyes egyeztetés alkalmával munkatársaink, átfogó képet tudnak adni a vállalatokra vonatkozó kötelezettségekről, és az egyedi igények átbeszélésével kedvező árajánlatot készíteni.

A szolgáltatás teljesítése folyamatos jellegű, havi és éves beszámolóval. Vállaljuk a hatósági adatszolgáltatások összeállítását, teljesítését. Garantált jogszabályi megfeleléssel.

 

A referens feladatai:

  • Figyelemmel kíséri és dokumentálja a vállalkozás energiafelhasználásának alakulását.
  • Figyelemmel kíséri a fogyasztás-csökkentő intézkedések megvalósítását.
  • A fentiekről havi és éves jelentést (riportot) ad a vállalkozás számára.
  • Közreműködik a vállalat éves MEKH adatszolgáltatásának előkészítésében.
  • Ellátja az energia beszerzésével, ennek biztonságával kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.
  • Részt vesz a cégalkalmazottainak takarékos szemléletének kialakításában.
  • 2018-tól kezdve a nagyfogyasztó berendezések kötelezően telepítendő almérőit nyilvántartja és azok adatait rendszeres jelentésében dokumentálja.
  • Megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kialakításában és működésének fenntartásában.
  • Javaslatokat fogalmaz meg a fejlesztési lehetőségekről, ide értve a fejlettebb üzemeltetési megoldásokat.
  • A végrehajtott fejlesztések eredményeként elért megtakarítást dokumentálja.

 

Az energiapolitikai cél:

Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, takarékos magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában. Az EU direktívája alapján a tagországok energiafelhasználását évi 1,5%-kal kívánják csökkenteni, ami csak a lakosság és a vállalkozások aktív szerepvállalásával megvalósítható.